Thiết Lập Máy Mặc Định Mastercam

Thiết Lập Máy Mặc Định Mastercam ? Đây là một việc cần thiết bạn nên làm , nó sẽ giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian , đỡ thao tác thừa nhằm giúp bạn chuyên nghiệp hơn trong việc làm việc với Mastercam.

Vấn đề là khi các bạn chọn máy , thì thông thường phải mất thời gian lựa trong list các máy gia công , tuy nhiên thủ thuật này sẽ giúp bạn Thiết Lập Máy Mặc Định Mastercam, đúng máy trong nhà xưởng của bạn

Hương dẫn này các bạn cũng có thể thực hiện tốt trên các phiên bản Mastercam khác , như các phiên bản Mastercam 2019 , Mastercam x6 , Mastercam x7,8,9 .Hãy cùng thực hiện như sau.

Khởi động Mastercam và truy cập vào mục File > Chọn tiếp Configuration như hình bên dưới đây để vào chế độ cài đặt Configuration

Thiết Lập Máy Mặc Định Mastercam

Tiếp theo trong vùng cửa sổ mới bạn thiết lập như hình bên dưới đây , đặc biệt là chú ý đến mục Start/Exit , vùng đánh dấu màu đỏ lớn , bạn sẽ thấy chúng ta chọn mặc định là Mill , nghĩa là lúc khởi động vào mặc định là môi trường gia công ngay .

Thiết Lập Máy Mặc Định Mastercam

Các thiết lập quan trọng khác , vui lòng xem video ngay bên dưới đây và thực hiện theo để có được kết quả tốt nhất .

Hướng Dẫn Thiết Lập Chi Tiết