Cài Đặt Mặc Định Dao Mastercam

Cài Đặt Mặc Định Dao Mastercam

Cài Đặt Mặc Định Dao Mastercam là việc làm hết sức cần thiết dành cho người lập trình chuyên nghiệp , giúp bạn tiết kiệm thoa tác và thời gian đáng kể .

Thông thường khi cài đặt Mastercam thì hệ thống sẽ thiết lập mặc định các thông số, tuy nhiên việc phải thiết lập lại để phù hợp hơn sẽ tối ưu hóa cho bạn

Để thực hiện Cài Đặt Mặc Định Dao Mastercam bạn cần thực hiện các bước theo thứ tự bên dưới đây . chú ý răng chúng ta thay đổi cả dao và chế độ xuống dao nhé các bạn .

Khởi động mastercam và thực hiện lần lượt 2 bước sau đây
1-Chọn File ? 2 -Chọn vào biểu tượng dấu than để vào môi trường cài đặt
Chúng ta có 2 cài đặt quan trọng ở cửa sổ này bao gồm
3-Cài đặt về dao cắt , 4-Cài đặt về chế độ xuống dao

Để thực hiện rõ ràng hơn , mời bạn xem hướng dẫn chi tiết qua video hướng dẫn bên dưới đây nhé .

Chúng tôi hy vọng chia sẽ này sẽ thực sự giúp ích cho cộng đồng CADCAMCNC , giúp chúng ta sử dụng mastercam tốt hơn nữa .

Hướng Dẫn Chi Tiết Cài Đặt