Sắp xếp theo :
View:
  • -Bao gồm : 104 Bài học – Video Chất Lượng- Tiếng Việt

    -Người dùng sẽ được hướng dẫn làm quen với các lệnh vẽ biên dạng , lệnh vẽ 3D , các môi trường làm việc , đặc biệt sau khi học hết phần lý thuyết về lệnh là các hướng dẫn học theo lỗi thực hành áp dụng lệnh để vẽ các sản phẩm 3D theo các bản vẽ thực tế
    -Hoàn thành DVD này người học sẽ nắm được rất chắc chắn giao diện làm việc , quản lý thiết kế, và sử dụng thành thạo các lệnh để xây dựng được các sản phẩm 3D như yêu cầu đặt hàng của khách hàng.Nội dung ngắn

    245,000 180,000